Hjälmsjö Arena

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” med särskild inriktning att erbjuda och organisera träning, läger och tävling, främst inom vattensport vid Hjälmsjön. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Kolla vår facebooksida med mycket information om vad som händer i/på Hjälmsjö Arena: