Hjälmsjö Arena

Välkommen till Hjälmsjö Arena i Örkelljunga!

Hjälmsjö Arena består av ett tiotal föreningar och har som ändamål att utveckla den idrottsliga verksamheten vid Hjälmsjönäs.

Hjälmsjö Arena arbetar i enlighet med ”idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” med särskild inriktning på att erbjuda och organisera träning, läger och tävling  -framförallt inom vattensport.

Hjälmsjö Arena ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Kolla vår facebooksida med mycket information om vad som händer i/på Hjälmsjö Arena: