Styrelsen

Styrelsen i Hjälmsjö Arena består av:

Henrik Malmros, Ordförande, Marknadsansvarig: henrik@audite.se

Ulf Andersson,  Vice ordförande, Fastighetsansvarig land: ulf.g.andersson@hotmail.com

Maria Jönsson, Sekreterare:  sigridmaria@telia.com

Per Persson, Kassör: pp@cubx.se

Johan Tyrebrant, Ledamot: johan.tyrebrant@avprodukter.com

Anders Gustavsson, Ledamot, Banansvarig:  gustavsson_2@yahoo.com

Mats Bergström, Ledarmot, Uthyrning,Hemsida  mats_bergstrom_61@msn.com

Bengt Tilly, Suppleant  bengt.lrk@gmail.com

Anders Olsson, Suppleant  busen79@gmail.com