Styrelsen

Styrelsen i Hjälmsjö Arena består av:

Ulf Andersson, ordförande: ulf.g.andersson@hotmail.com 

Maria Jönsson, sekreterare:  sigridmaria@telia.com

Per Persson, kassör: pp@cubx.se

Johan Tyrebrant, ledamot: johan.tyrebrant@avprodukter.com

Anders Gustavsson, ledamot: boandersgustavsson64@gmail.com

Mats Bergström, ledamot:  mats_bergstrom_61@outlook.com

Bengt Tilly, suppleant:  bengt.lrk@gmail.com

Andreas Engström, suppleant:  andeng691001@gmail.com