Styrelsen och årsmöteshandlingar 2024

Styrelsen i Hjälmsjö Arena består av:

Ulf Andersson, ordförande

Stefan Olsson, vice ordförande:

Bengt Tilly, sekreterare

Niklas Henningsson, kassör

Per Persson, ledamot

Anders Gustavsson, ledamot

Maria Jönsson suppleant

Charlotte Marsden, suppleant

Årsmöte 2024

Årsmötet äger rum i Höganäs roddförenings lokaler den 24 februari klockan 10.00.

Årsmöteshandlingarna ligger här senast en vecka innan årsmötet