Styrelsen

Styrelsen i Hjälmsjö Arena består av:

Ulf Andersson, ordförande: ulf.g.andersson@hotmail.com 

Stefan Olsson, vice ordförande:  nilsstefan.olsson@gmail.com

Bengt Tilly, sekreterare: bengt.lrk@gmail.com

Niklas Henningsson, kassör: snikodemus@hotmail.com

Per Persson, ledamot: pp@cubx.se

Anders Gustavsson, ledamot: boandersgustavsson64@gmail.com

Maria Jönsson suppleant  sigridmaria@telia.com

Charlotte Marsden, suppleant:  charlotte.marsden@malmoroddklubb.se