För Medlemsföreningar

Reseräkning

Ersättning för utlägg

Styrelsen i Hjälmsjö Arena 2024 består av:

Ulf Andersson, ordförande

Per Persson, vice ordförande

Bengt Tilly, sekreterare

Niklas Henningsson, kassör

Elin Olsson, ledamot

Anders Gustavsson, ledamot

Frida Mehlin suppleant

Charlotte Marsden, suppleant