Kundundersökning

Kundundersökning

Kundundersökning

1.Tycker du att det är enkelt att hitta till Hjälmsjö Arena?
2. Vad tycker du om bana och bryggor på Hjälmsjö Arena?
3. Hur tycker du att duschar och omklädningsrummen fungerar?
4. Hur tycker du att toaletter fungerar?
5 Vilket betyg skulle du ge Hjälmsö Arena totalt?