Styrelsen

Styrelsen i Hjälmsjö Arena består av:

Henrik Malmros, Ordförande Marknadsansvarig: henrik@audite.se

Mats Leo, Vice Ordförande,Fastighetsansvarig land: mats.leo@tele2.se 

Per Persson, Kassör (adjungerad): pp@cubx.se

Ulf Andersson, Sekreterare Marknadsansvarig ulf.g.andersson@hotmail.com

Anders Gustavsson, Ledamot, Banansvarig            gustavsson_2@yahoo.com

Mats Bergström,Ledarmot,Uthyrning,Hemsida:        mats_bergstrom_61@msn.com

Bengt Nilsson, Suppleant: bengt.lrk@gmail.com

Anders Olsson, Suppleant: busen79@gmail.com